Dubbelportret ‘Terug in de cel’

Sinds de sluiting van de gevangenis in 2016 was het gebouw in gebruik als asielzoekerscentrum en woonden er 600 asielzoekers. Zeven jaar eerder, toen de Bijlmerbajes nog een gevangenis was, bezocht ik een gedetineerde in zijn cel (in de tekening getekend met de rode lijnen). In de cel die ik eerder bezocht woonde toen Ahmed, een jongen van 22 uit Irak (zijn verhaal is blauw).

Evenals de vroegere gevangenen waren de vluchtelingen en statushouders die er woonden op zichzelf teruggeworpen binnen hun beperkte bewegingsruimte. De tentoonstellingsruimte van het Tijdelijk Museum fungeerde ook als een ontmoetingsruimte voor een ontmoeting tussen de tijdelijke bewoners en bezoekers.

Copy link